Noticies

29/01/2021
SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19: COVID Salut Pública Pressupost: 7.796,63€ %concedit: 91,25% Import concedit: 7.114,15€ Actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans Tipus 2 Reducció...
09/12/2020
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAC CULTURA Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i despeses COVID-19 Concepte: Activitats Culturals Pressupost elegible: 7.000,00 euros % concedit: 100% Import concedit: 7.000,00 euros
03/11/2020
SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. - Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19: COVID Salut Pública Pressupost: 7.796,63€ %concedit: 91,25% Import concedit: 7.114,15€
22/10/2020
Subvenions atorgades per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2020 - Despeses corrents Import concedit 18.000,00€
07/09/2020
Us informem que per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Renau de data 7 de setembre de 2020, s'ha adjudicat la concessió administrativa de l’ús privatiu del recinte, instal·lacions i equipament del Bar Cafeteria del Casal Municipal de Renau.
09/08/2020
Benvolguts veïns i veïnes, adjuntem el calendari de les sessions de cinema a la fresca que us proposem per als mesos d'agost i setembre. L' AFORAMENT serà LIMITAT i caldrà inscripció prèvia indicant nombre d'assistents i unitats familiars al següent email: darmora@renau.altanet.org Els dimecres...
09/08/2020
Els 12 municipis que formem part del Baix Gaià estrenem pàgina web! www.baixgaiaturisme.cat L'agrupació comarcal del Tarragonès neix per promoure la subcomarca del Baix Gaià com àmbit territorial d'actuació turística diferenciat. Entreu-hi i trobareu platges, cultura, oci, gastronomia, comerç... #...
24/07/2020 Actualitat
Per acord del Ple, en sessió de 15 de juliol de 2020, es va aprovar l’expedient administratiu per a la concessió administrativa d’ús privatiu del bar cafeteria del Casal Municipal de Renau, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que han de regir l’esmentada...
17/12/2019
No us perdeu totes les activitats preparades per les Festes de Nadal a Renau!
14/11/2019
El proper dissabte 23 de novembre a les 19:30h tenim un concert de luxe a Renau! Geoff Farina és un prolífic i excel·lent cantautor de Chicago a la recerca de l’essencial. Potser alguns ho reconeixeu millor per ser el líder de la Banda de Boston “Karate”, icona del saludable indie-rock americà dels...

Pàgines