Noticies

11/03/2022
Subvencions per impulsar l'economia baixa en carboni (PAESC) Instal.lació de sistema solar fotovoltàic Pressupost: 13.942,36 euros % Concedit: 95% Import concedit: 12.790,93 euros
28/02/2022 Actualitat
SUBVENCIO DIPUTACIÓ 2021 SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Protecció de la Salut Pública Lína 1: Piscines: Pressupost: 7.886,18€ %concedit: 95,00% Import concedit: 7.491,87€ Protecció de la Salut píblica Línia 2 : Pressupost: 8.381,60€ % concedit: 95% Import concedit: 7.962,52€
20/09/2021
L’ AJUNTAMENT DE RENAU HA REBUT PER A L’EXERCICI 2021 UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER IMPORT DE 8.573€, DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE L’ E-CATALEG
11/06/2021
Beneficiari : Ajuntament de Renau Municipi : Renau Concepte : Parc infantil Camp de l'Armengol Pressupost Elegible : 18.133,06 euros % concedit : 95,00% Import concedit : 17.226,40 euros Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76221-01 Beneficiari : Ajuntament de Renau Municipi: Renau Concepte :...
29/01/2021
SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19: COVID Salut Pública Pressupost: 7.796,63€ %concedit: 91,25% Import concedit: 7.114,15€ Actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans Tipus 2 Reducció...
09/12/2020
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAC CULTURA Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i despeses COVID-19 Concepte: Activitats Culturals Pressupost elegible: 7.000,00 euros % concedit: 100% Import concedit: 7.000,00 euros
03/11/2020
SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. - Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19: COVID Salut Pública Pressupost: 7.796,63€ %concedit: 91,25% Import concedit: 7.114,15€
22/10/2020
Subvenions atorgades per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2020 - Despeses corrents Import concedit 18.000,00€
07/09/2020
Us informem que per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Renau de data 7 de setembre de 2020, s'ha adjudicat la concessió administrativa de l’ús privatiu del recinte, instal·lacions i equipament del Bar Cafeteria del Casal Municipal de Renau.
09/08/2020
Benvolguts veïns i veïnes, adjuntem el calendari de les sessions de cinema a la fresca que us proposem per als mesos d'agost i setembre. L' AFORAMENT serà LIMITAT i caldrà inscripció prèvia indicant nombre d'assistents i unitats familiars al següent email: darmora@renau.altanet.org Els dimecres...

Pàgines