Acció de Govern i Normativa

Urbanisme

Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

https://www.seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/normativa-d-urbanisme

 

Resolucions administratives i judicials rellevants

Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants