Subvencions

· Subvencions. En aquí podreu saber quantes i quines subvencions a atrogat l'ens i les convocatòries d'ajuts, així com també tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades.

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

Subvencions Salut Pública

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Pressupost Elegible: 8.200,00 euros
% concedit: 82,74%
Import concedit: 6.784,79 euros

Concepte: Línia 3 desfibril·ladors municipals

Pressupost Elegible: 1.089,00 euros

% concedit: 82,74%
Import concedit: 901,05 euros

Subvenció destinada a la contractació a través de l'Ecataleg

Import concedit.        12.104,53€

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Subvencions Salut Pública

- Línea 1 Piscines

Press.   9075,00

%         98%

Import  7.269,55

 

- Línea 2 Salut Pública

Press.    12975,00

%          98%

Imp.      9572,23

Subvencions SAM. Cooperacions Excepcionals 2022

-Redacció projecte cobriment de pista esportiva

Press.     3329,92

%            98%

Imp.        3262,32

 

- Arranjament Camí de Vilabella

Press.      7203,74

%             98%

Imp.        7059,66

 

Subvencions Transició Energètica i Acció Climàtica

- Línea 2 PAESC

Press.      28597,04

%            98%

Imp.        27551,46

 

- Línea 4 Residus

Press.      2029,01

%            98%

Imp.        1988,43

Subvenció projectes i activitats culturals singulars
Exposició fotogràfica

Press.      1141,17

%            98%

Imp.        828,80

 

Subvenció destinada a la contractació a través de l'Ecataleg

Imp.        8573,00

 

Subvencions per la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

- Tipus B. Inversió equipaments de videoconferències

Press.      2649,90

%            62, 75%

Imp.        1662,81

 

- Tipus C. Actuacions del Pla de millora de l'ENS

Press.       2710,40

%             62,75%

Imp conc. 1700,65

 

Subvencions per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès

- Suport administratiu Secretaria de l'Ajuntament de Renau

Pressupost   9.500,00€

Import concedit  9.500,00€

 

Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interés ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials.

- Reforma del Cementiri Municipal

Pressupost elegible 32.186,14€

% concedit 98%

Import concedit 20.000,00€