Informació Institucional

Quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord amb les quals ha d'actuar tot el personal:

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-i-de-bon-govern

Codi ètic de conducta i  de bon Govern de l'Ajuntament de Renau:
https://seu-e.cat/documents/2872209/0/Codi_de_conducta_RENAU.pdf/437653a2-02cf-426b-82da-a9bfe1729612