Entorn natural

1. Xarxa Natura 2000: Riu Gaià (ES5140019)

Part de l'entorn de Renau està inclós dins la (una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament). Al següent enllaç podeu trobar els mapa aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya de l'espai (Riu Gaià) de la xarxa Natura 2000 a escala 1:50.000 i en format pdf. 

  • ACORD GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modiicacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa   Natura 2000: Document 

2. PEIN: Desembocadura del Gaià 

La desembocadura del Gaià va ser inclosa l’any 1992 dins el i forma part de la xarxa de zones humides de la Catalunya meridional. Posteriorment, i per la seva riquesa faunística, va ser declarada l’any 1995 reserva natural de fauna salvatge.

PEIN: Document 

3. Rutes

  • 3.1. A peu pels Castells del Baix Gaià: Veieu la ruta

  • 3.2. Ruta dels Masos

  • Camí marcat pel Consell Comarcal del Tarragonés, que uneix diferents masos dels entorns de Renau i Vilabella.
  • 3.3. GR 172 - Camí de Sant Jaume

  • Pel municipi de Renau passa el GR 172, un sender de gran recorregut de 189km que, des de Renau ens porta al monestir cistercenc de Santes Creus. Veieu la ruta 
  • 3.4. Itinerari Saludable i Parc de salut de Renau.

  • Itinerari marcat. A través de les Subvencions atorgades per Diputació de Tarragona l’any 2012, dins del programa de subvencions   destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.
  • 3.5. Propostes de rutes de Renau Natura

  • Al Wikiloc de l'associació trobareu algunes excursions a peu, corrents o en bicicleta pels entorns de Renau.