INSTITUCIÓ

·​Informació Institucional i Organitzativa. Aquí podreu consultar càrrecs electes, àrees i regidories i organització política entre d'altres ítems corresponents a l'ens local.
https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa

 

·Organització interna. En aquest apartat podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball a l'ens durant aquest any, així com places, convocatòries i resultats.
https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-public

 

·Contractes i convenis. Podeu consultar els contractes i convenis de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades.
https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions