PAM 2020

22/10/2020

PAM 2020

Subvenions atorgades per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2020

 

- Despeses corrents   Import concedit 18.000,00€