Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i despeses COVID-19

09/12/2020

Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i despeses COVID-19

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAC CULTURA
 
Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i despeses COVID-19
 
Concepte: Activitats Culturals
Pressupost elegible: 7.000,00 euros
% concedit:  100%
Import concedit: 7.000,00 euros