Serveis i tràmits

En aquest enllaç us facilitem el dret d'accés a la informació pública, així com la informació periòdica de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés.

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits