Subvencions per impulsar l'economia baixa en carboni (PAESC)

11/03/2022

Subvencions per impulsar l'economia baixa en carboni (PAESC)

Subvencions per impulsar l'economia baixa en carboni (PAESC)

 

Instal.lació de sistema solar fotovoltàic

Pressupost: 13.942,36 euros

% Concedit:  95%

Import concedit: 12.790,93 euros