Pressupost

·Pressupost. Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens?
https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost