Entitats

Quines són les associacions i entitats de Renau? Aquí les podreu trobar juntament amb les dades de contacte

https://seu-e.cat/ca/web/renau/govern-obert-i-transparencia/participacio/agenda-i-activitats-de-les-associacions