Noticies

12/11/2018
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per l'anualitat de l'any 2018 una subvenció en el programa de despeses corrents de 10.000,00€ i una subvenció de 55.354,00€ per Urbanització del Carrer Camí de la Rulla, per acord del Ple de la Diputació de...
12/03/2018 Subvencions
PAM 2017 L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per l'anualitat de l'any 2017 una subvenció en el programa de despeses corrents de 23.215,00€ i una subvenció de 71.820,00 euros per a les obres de Renovació de l'enllumenat públic 2ª fase per acord de la Junta de govern de...
27/11/2017 Subvencions
1.- SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. - Protecció de la Salut Pública: Control de plagues de Renau. Pressupost 2.105,40€ import concedit 1.171,28€ - Protecció de la Salut Pública per la seguretat a la piscina municipal de Renau. Pressupost 6.914,18€ import concedit 6.289,31...
20/01/2017 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per l'anualitat de l'any 2016 una subvenció en el programa de despeses corrents de 37.099,94€ per acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de maig 2016.
03/10/2016
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL RECINTE, INSTAL•LACIONS I EQUIPAMENT BAR CAFETERIA CASAL MUNICIPAL DE RENAU
29/08/2016
1.- SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. - Protecció de la Salut Pública: Control de plagues de Renau. Pressupost 605,00€ import concedit 364,83€ - Protecció de la Salut Pública per la seguretat a la piscina municipal de Renau. Pressupost 8.436,96€ import concedit 7.784,00€ -...
27/01/2016 Subvencions
ANY 2015 - PAM L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per l'anualitat de l'any 2015 una subvenció en el programa de despeses corrents de 37.099,94€ per acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 29 de maig 2015.
16/10/2015
AJUNTAMENT DE RENAU EDICTE En data 30 de setembre de dos mil quinze s’ha dictat Resolució d’Alcaldia, en relació al procediment de selecció convocat per a la contractació, en règim d’interinatge per vacant i jornada a temps parcial de la plaça d'Agutzil operari serveis diversos, de règim laboral,...
30/09/2015 Actualitat
Podeu consultar les Bases aquí.

Pàgines