SUBVENCIO DIPUTACIÓ 2020 - SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.

29/01/2021

SUBVENCIO DIPUTACIÓ 2020 - SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.

SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.

 

  • Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19:

COVID Salut Pública

Pressupost:                 7.796,63€

%concedit:                     91,25%

Import concedit:         7.114,15€

 

  • Actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans

Tipus 2 Reducció mosquits i mosca i vespa asiàtica

Pressupost:                 1.452,00€

%concedit:                     95,00%

Import concedit:         614,25€

 

Tipus 1 Reducció d’espècies plaga

Pressupost:                 605,00€

%concedit:                    95,00%

Import concedit:         255,94€

 

  • Actuacions per la millora de la gestió de l’aigua de consum humà

Aigua

Pressupost:                 1.573,28€

%concedit:                     95,00%

Import concedit:         1.355,02€

 

  • Consultoris mèdics

Pressupost:                 1.427,80€

%concedit:                     95,00%

Import concedit:         1.077,94€