Subvencions PAESC 2021

14/10/2022

Subvencions PAESC 2021

En el marc del Pacte dels alcaldes per a una energia sostenible local, l'Ajuntament de Renau ha rebut la següent subvenció al 2021:

Beneficiari: Ajuntament de Renau

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost elegible: 23.667,70€

Pressupost mínim a executar: 20.393,68€

% concedit: 95%

Import concedit:19.374,00