Certamen literari de Sant Jordi 2023 a Renau

13/03/2023 Actualitat

Certamen literari de Sant Jordi 2023 a Renau

I Premi de Poesia i Microrelats Vila de Renau

BASES:
L’Ajuntament de Renau i l’Escola de Lletres de Tarragona organitzen el I Premi de Poesia i Microrelats Vila de Renau amb l’objectiu de fomentar i premiar l’escriptura literària al municipi.
Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys.
Els treballs han de ser rigorosament inèdits i escrits en llengua catalana. Els autors en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos.
La temàtica de l’obra presentada ha d’estar relacionada amb Renau i el seu entorn natural i/o històric.

Modalitats i extensió
Modalitat Poesia: Un poema amb una extensió màxima de 30 versos, escrits
amb ordinador, amb cos 12 i amb interlineat 1,5.
Modalitat Microrelat: Un microrelat amb una extensió màxima de 700
caràcters (espais inclosos), escrits amb ordinador, amb cos 12 i amb interlineat 1,5.


Presentació i tramesa
Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça info@escoladelletres.cat seguint el procediment següent:

  • En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi: “I Premi Vila de Renau”.
  • En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, la modalitat en la qual es participa i el títol de l’obra.
  • L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
  • Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat de premi.
  • En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra.

Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat de l’autor. Un cop s'hagi rebut l’original, s’enviarà a l’autor una confirmació per correu electrònic en un màxim de 48h.


Termini d’admissió
S’admetran totes les obres que arribin abans de les 23.55h del dia 2 d’abril de 2023.


VEREDICTE I PREMIS:


Jurat
Hi haurà un jurat integrat per tres membres per a cada modalitat.
El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi d’alguna de les modalitats si ho considera oportú.


Premis

  • Modalitat Poesia: Val de 75€ per a gastar en llibres.
  • Modalitat Microrelat: Val de 75€ per a gastar en llibres.

Veredictes i atorgaments
Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el diumenge 23 d’abril de 2023 a Renau. L’horari i altres detalls s’anunciaran en el moment oportú.