Noticies

12/03/2018 Subvencions
PAM 2017 L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per l'anualitat de l'any 2017 una subvenció en el programa de despeses corrents de 23.215,00€ i una subvenció de 71.820,00 euros per a les obres de Renovació de l'enllumenat públic 2ª fase per acord de la Junta de govern de...
27/11/2017 Subvencions
1.- SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. - Protecció de la Salut Pública: Control de plagues de Renau. Pressupost 2.105,40€ import concedit 1.171,28€ - Protecció de la Salut Pública per la seguretat a la piscina municipal de Renau. Pressupost 6.914,18€ import concedit 6.289,31...
20/01/2017 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per l'anualitat de l'any 2016 una subvenció en el programa de despeses corrents de 37.099,94€ per acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de maig 2016.
27/01/2016 Subvencions
ANY 2015 - PAM L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per l'anualitat de l'any 2015 una subvenció en el programa de despeses corrents de 37.099,94€ per acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 29 de maig 2015.
06/08/2015 Subvencions
SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA 2015
06/08/2015 Subvencions
ANY 2014 - POUM L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per l'anualitat de l'any 2014 una subvenció en el programa de despeses corrents de 37.099,94€ per acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 30 de juliol de 2014.
06/08/2015 Subvencions
ANY 2014 - PEIS Subvenció del Pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014: Obra: Urbanització de l'espai d'Accés a l'Ajuntament. Import concedit: 6.614,67 euros.
06/10/2014 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut de la Diputació de Tarragona les següents subvencions: 1. Subvenció del SAM - Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori 1.1. Promoció de la Salut pública: Seguretat a la Piscina Municipal de Renau Pressupost: 8.436,96 Percentatge concedit: 95% Import concedit...
14/01/2014 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013 per despeses corrents l'import de 37.099,94€ segons acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de setembre de 2013, de forma anticipada i provisional, condicionada a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat.
24/09/2013 Subvencions
1. Subvenció del SAM - Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori 1.1. Promoció de la Salut pública: Seguretat a la Piscina Municipal de Renau Pressupost: 7.880,42 Percentage concedit: 95% Import concedit: 7.486,40 Despeses de consultoris locals Pressupost: 167,39 Percentage concedit: 95%...

Pàgines