Edicte Anunci ordenança reguladora tinença animals 25/02/2015

Títol Calendari Resum Etiquetes
Edicte: Anunci de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals 25/02/2015 25/03/2015 AJUNTAMENT DE RENAUANUNCIL'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 25 de març de 2015, va adoptar amb caràcter... Edicte Anunci ordenança reguladora tinença animals 25/02/2015