Bases cessio Casal Renau

Títol Calendari Resum Etiquetes
Bases de la cessió del Casal de Renau 06/08/2015 BASES MÍNIMES CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL CESSIÓ EXPLOTACIÓ MERCANTIL PER TERCERS SERVEIS DE BAR CAFETERIA CASAL... Bases cessio Casal Renau