Bases cessio Casal

Títol Calendari Resum Etiquetes
Bases per a la cessió del Casal 06/08/2015 Fins a divendres 16 de maig de 2014 a les 19:00 es poden presentar ofertes per a l'explotació mercantil dels serveis de bar-... Bases cessio Casal