PAM 2018

12/11/2018

PAM 2018

L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per l'anualitat de l'any 2018 una subvenció en el programa de despeses corrents de 10.000,00€ i una subvenció de 55.354,00€ per Urbanització del Carrer Camí de la Rulla, per acord del Ple de la Diputació de Tarragona.