CONCURS DE FOTOGRAFIA

30/09/2015 Actualitat

CONCURS DE FOTOGRAFIA


 

V CONCURS

DE FOTOGRAFIA

BASES

1.Participants: Podrà participar qualsevol persona aficionada o professional resident a la província de Tarragona.

2. Tema: La temàtica és lliure en totes les categories, encara que les fotografies s’hauran d’haver fet al terme municipal de Renau amb identificació clara del lloc. No s’admetran obres ja premiades o que estiguin retocades o alterades digitalment.

3. Format: Les dimensions mínimes són de 30x20 cm. (DinA4) i les màximes 30x45 cm, i s’hauran de presentar en un suport de cartolina de 50x40 cm. S’admetran un màxim de dues fotografies per autor.

4. Entrega: Les obres s’hauran d’entregar a l’Ajuntament de Renau abans del dia 27 de novembre de 2015.

Al dors de cada fotografia hi constarà el títol i un pseudònim. En un sobre tancat a part amb el mateix títol i pseudònim s’hauran d’escriure les dades personals de l’autor. Caldrà especificar la categoria adult o infantil.

5. Jurat: Estarà format per 2 persones de reconeguda vàlua al món fotogràfic i 1 representant de l’ajuntament de Renau. La seva decisió serà inapel·lable, resolent qualsevol qüestió relacionada amb el concurs.

6. Drets: Els drets d’autor de les diferents fotografies continuaran essent dels mateixos autors, encara que aquests autoritzen l’Ajuntament de Renau a fer ús d’aquestes obres per exposar-les i fer promoció d’aquest concurs.Els treballs es retornaran a aquells que ho demanin a l’organització, dintre del termini de 3 mesos després de l’entrega de premis.

7. Exposició: Les fotografies seran exposades al públic els primers deu dies del mes de desembre. En cas de falta d’espai, l’organització en farà una selecció. El lliurament de premis es farà el dia 12 de desembre al Casal amb motiu de la Festa Major d’hivern. Seguidament, les fotografies s’exposaran al públic a la Sala d’Exposicions de Renau. En cas de falta d’espai l’organització en farà una selecció.

8. Categories:

- Adult

- Infantil (fins a 12 anys)

- Especial: Renau a la tardor.

9.Premis:

- Categoria Adult: Un sopar per a dues persones al restaurant Quinta Forca Nulles. 

- Categoria Infantil: Un joc educatiu.

- Categoria Especial: Un llibre

10. La participació al concurs suposa l’acceptació total d'aquestes bases.

 

Ajuntament de Renau. Camí de la Rulla, 2 43886 RENAU

Tel.:62 05 32 Fax: 977 62 05 32

Correu electrònic:aj.renau@altanet.org