PAM 2019

Subvencions de la Diputació de Tarragona a través del PAM (Pla d'acció municipal) 2019

- Despeses corrents   Import concedit 10.000,00€

Inversions: Rehabilitació del Cementiri Municipal. Pressupost: 20.258,82€ Import concedit: 13.329,00€

 

- SAM. Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.

- Protecció de la Salut Pública: Control de plagues de Renau. Pressupost 2.904,00€ import concedit 2.758,80€

- Protecció de la Salut Pública per la seguretat a la piscina municipal de Renau. Pressupost 7.592,50€ import concedit 5.669,42€

- Protecció de la Salut Pública per compra de material i inversions al Consultori mèdic. Pressupost 4.324,54€ import concedit 4.108,31€

 

- SAM. Servei de Cultura.

- Inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà.

Adequació Sala per exposicions. Pressupost 4.280,00€ import concedit 4.000,00€.